top of page

Natalie Mégard

_MG_8934-kopiNatalielille.jpg

Natalie Mégard
Maglemølle- præsentation

Det, jeg her præsenterer på udstillingen Maglemølle.com I , er 3 konstruktioner, som går i dialog med rummets egne kvaliteter : materialekvaliteten i rummet og i billederne,  og en tankemæssig dialog vedr.  midlertidighed / bestandighed - i værkerne / stedets udtryk og formål.


Materialerne i værkerne er dem, som anvendes  til bygningsrenovering, med den uraffinerethed, som dette associeres med. Formen / tegningen peger dog i en anden retning , idet de indskriver sig i en kunsthistorisk tradition med bl.a. spørgsmål om rum /flade, om Kubismens "reducering" af formen til geometriske grundformer / den umiddelbare sensibel virkelighed.


Værkerne er udtryk for en leg med materialer anvendt her til andet formål end det sædvanlige, en leg med geometri kontra de foldede baner af plasts umiddelbare nærvær, en leg med stilladsnettets evne til at skabe et rum som både er konkret og virtuelt - alt dette i Maglemøllens arkitektur præget af formålstjenlighed -  og ikke leg .

1.     Fremtidssyn 1: 2x2x0,3 m; træ, stilladsnet, konstruktionsplast (affald), 2020.    
2.    Fremtidssyn 2: 2x2x0,4 m; træ, stilladsnet, konstruktionsplast (affald), 2020.


3.    Inde i Billedet (på gulv): 2x1x0,7 m; træ, stilladsnet, konstruktionsplast 

       (affald), 2020.

_MG_8980-kopiNatalieLille.jpg
_MG_8978-kopiNatalieLille.jpg
_MG_8977-kopiNatalieLille.jpg
_MG_8975-kopiNatalieLille.jpg
_MG_8933-kopiNatalieLille.jpg
maglemølle_Natalie_Mégard_skitse.jpg
bottom of page